Odbiór rzeczy z domów studenckich (II tura) - komunikat Rektora

Komunikat Rektora
z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie możliwości odbioru rzeczy osobistych pozostawionych w domach studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez osoby, które je opuściły w związku rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Uprzejmie informuję, iż osoby zainteresowane odbiorem rzeczy osobistych pozostawionych w domach studenckich UMCS będą mogły to zrobić po uprzednim zapisaniu się na konkretny dzień i godzinę, w terminie od 18 do 25 maja br.

Zapisy prowadzić będą od 15 maja br. pracownicy domów studenckich drogą elektroniczną lub telefoniczną. Telefony oraz adresy e-mail do administracji domów studenckich dostępne są na stronie:

https://www.umcs.pl/pl/akademik.htm

Odbiór rzeczy osobistych odbywać się będzie według następujących zasad:

 • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, zgodnie z ustalonym dla danej osoby dniem i godziną wejścia do domu studenckiego;
 • w ciągu jednego dnia do każdego domu studenckiego będzie mogło wejść nie więcej niż 25 osób planujących odebrać tylko swoje rzeczy osobiste;
 • osoba odbierająca swoje rzeczy osobiste zobowiązana jest mieć rękawiczki oraz maseczkę, jak również zachować bezpieczną odległość od innych osób (tj. min. 2 m);
 • osoba odbierająca rzeczy osobiste zobowiązana jest zabrać wszystkie swoje rzeczy znajdujące się w pokoju oraz rozliczyć się z administracją domu studenckiego w tym m.in.: zdać pościel, wymeldować się i zwrócić kartę mieszkańca, dokonać ewentualnych płatności. W przypadku posiadania tzw. nadpłaty za miejsce w domu studenckim wpłacone środki będą zwracane na konto wskazane przez osobę opuszczającą dom studencki w terminie do 10 czerwca br.;
 • w trakcie przyjazdu po odbiór rzeczy osobistych nie będzie możliwości noclegu w żadnym z domów studenckich UMCS.

Wymogi sytuacji związanej z epidemią koronowirusa wymagają, aby odbiór rzeczy osobistych i zgłoszenie się do administracji domu studenckiego przebiegało sprawnie (nie dłużej niż 1 godzinę).

Osoby, które nie odbiorą rzeczy osobistych w okresie 18-25 maja br., będą mogły to zrobić w późniejszym terminie zgodnie z zasadami ujętymi w kolejnym komunikacie Rektora.

Jednocześnie informuję, iż Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub modyfikacji zasad przyjętych w niniejszym komunikacie w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących związanych ze stanem epidemii.

Rektor UMCS
prof. Stanisław Michałowski

  Aktualności

  Data dodania
  14 maja 2020