Obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku pt.: „Życiozaradni – o problemach i sposobach radzenia sobie z nimi”

Zapraszamy wszystkich studentów I roku, 1 i 2 stopnia (studia stacjonarne) na obowiązkowy wykład adaptacyjny pt.: „Życiozaradni – o problemach i sposobach radzenia sobie z nimi”. Szkolenie obejmuje udział w wykładzie, zapoznanie się z materiałami on-line oraz zaliczenie on-line.

Wykład odbędzie się w dniu:

14.10.2022 r. (piątek) - grupa I, w godzinach od 13.00 do 16.00,
kierunki: Kognitywistyka (I i II stopień), Filozofia (I stopień), Kreatywność społeczna, Zarządzanie w politykach publicznych, Socjologia (II stopień)
25.10.2022 r. (wtorek) - grupa I, w godzinach od 13.00 do 16.00,
kierunki: Socjologia (I stopień), Filozofia (II stopień), Europeistyka

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.

Wykład oraz jego zaliczenie będzie prowadzony w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Wirtualny Kampus.

Wykład obejmuje osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Wykład prowadzi dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    4 października 2022