Obowiązkowe szkolenia on-line dla studentów

W roku akademickim 2019/20 dla studentów I roku prowadzone będą szkolenia w formule on-line.

Szkolenia obejmują wszystkie osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studnia na UMCS oraz osoby, które rozpoczynają studia drugiego stopnia ale nie odbyły tych szkoleń w ramach studiów I stopnia. 

Szkolenia są obowiązkowe i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line. 

Zakres szkoleń:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
 • przysposobienie biblioteczne

W celu rozpoczęcia szkoleń student powinien zalogować się (przy pomocy nazy użytkownika i hasła identycznego jak do systemu USOS Web) na platformie e-learningowej: https://kampus.umcs.pl/ , a następnie wejść w zakładkę Szkolenia ogólnouniwersyteckie>Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich.

termin zaliczenia szkoleń: 21.10.2019-10.02.2019

Zaliczenia zostaną wpisane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

  Aktualności

  Autor
  Hanna Bytniewska
  Data dodania
  4 października 2019