Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku

Informujemy, że w roku akademickim 2021/2022 studenci I roku (studia licencjackie i magisterskie) są zobowiązani do odbycia szkoleń ogólnouniwersyteckich.
Szkolenia prowadzone będą (w języku polskim oraz języku angielskim) w formule on-line.

Szkolenia w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzący: mgr Witold Muszyński),
 • etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów (prowadzący: dr Jakub Kosowski),
 • przysposobienia bibliotecznego (prowadzący: mgr Grzegorz Szczypa)

obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia należy odbyć od 04.10.2021 r. do 15.02.2022 r.

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy w języku angielskim rozpocznie się w terminie późniejszym, podanym przez Kierownika Dziaiu BHP i Ochrony Przeciwpoiarowej UMCS.

Każde szkolenie kończy się testem zaliczeniowym on-line. Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

W celu rozpoczęcia szkoleń student powinien:

 1. zalogować się na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS (logowanie jak do systemu USOS).
 2. wejść w: Szkolenia ogólnouniwersyteckie >  Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich .

Szkolenia są organizowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia:

  Aktualności

  Data dodania
  27 września 2021