Nowe konkursy Ministerstwa dla Humanistów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało ogłoszenie o nowym konkursie na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”.

Wsparcie w ramach programu będą mogły uzyskać projekty obejmujące:

  1. opracowanie i publikację wzorcowych wydań pism polskich filozofów, teologów i myślicieli społecznych XX i XXI wieku, opatrzonych aparatem krytycznym;
  2. badania nad polską myślą filozoficzną, teologiczną i społeczną XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z myślą europejską i światową;
  3. zachowanie polskiej spuścizny filozoficznej, teologicznej oraz z zakresu myśli społecznej w domenie publicznej;
  4. prace badawcze powiązane z digitalizacją zasobów źródłowych współczesnej polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej.

Wnioski będzie można składać w systemie OSF między 15 stycznia a 29 lutego 2016 r. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa.  

Biuro ds. Badań Naukowych serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki finansowe w wyżej wymienionych konkursach.


Zespół ds. projektów badawczych krajowych

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek.

Tel. (81) 537 51 16, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl, Rektorat, p. 1308

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2015