Niezbędne dokumenty dla stażystów - staże krajowe

W terminie do 4 lipca należy przesłać drogą elektroniczną proponowane zadania wykonywane u wybranych pracodawców na adres e-mail dr. hab. Andrzeja Kapusty (andrzej.kapusta@poczta.umcs.lublin.pl) oraz na adres e-mail Biura ds. Kształcenia Ustawicznego (ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl).

Sugerowana data rozpoczęcia stażów: od 15 lipca 2017 r.

Wszystkie dokumenty potrzebne do procedury związanej z organizacją staży dostępne są na stronie internetowej projektu Akademicki inkubator nowoczesnych kadr:

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2017