Nabór wniosków o powołanie zespołów badawczych w Instytucie Filozofii UMCS

Dyrektor Instytutu Filozofii ogłasza nabór wniosków o powołanie zespołów badawczych w Instytucie Filozofii UMCS oraz konkurs grantowy dla zespołów badawczych

Celem powołania  zespołów badawczych jest stymulacja nowatorskich i oryginalnych badań realizowanych w Instytucie Filozofii w formie projektów badawczych, wsparcie współpracy naukowej pomiędzy pracownikami różnych katedr w obrębie Instytutu Filozofii UMCS, wsparcie współpracy pomiędzy pracownikami Instytutu Filozofii a pracownikami innych jednostek krajowych i zagranicznych (w szczególności innych jednostek badawczych UMCS), a także wsparcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Termin składania wniosków: 15 listopada 2020

    Aktualności

    Data dodania
    5 października 2020