Nabór wniosków o dofinansowanie wizyt studyjnych w obszarze kultury

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zachęca do składania wniosków o dofinansowanie wizyt studyjnych w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nabór wniosków na Wizyty Studyjne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.
Celem wizyty studyjnej powinno być nawiązanie lub podtrzymanie istniejącej współpracy w obszarze kultury pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii.
W ramach konkursu ubiegać się można o pokrycie 100% kosztów związanych z realizacją jednego z dwóch rodzajów wizyt studyjnych, tj.:

  1. wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie – dla maksymalnie 3 os., od 1-5 dni kalendarzowych;
  2. przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce – dla maksymalnie 6 os., od 1-3 dni kalendarzowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą m.in. uczelnie publiczne (w przypadku działań realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą).
Wizyta studyjna może być zrealizowana w terminie do 30 kwietnia 2017r. (najwcześniej 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku).
Nabór wniosków potrwa do czasu wyczerpania puli środków, jednak nie później niż do 30 marca 2017 r.
Szczegółowe ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie Programu: http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/posts/nabor-na-wizyty-studyjne-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej---czesc--a--dla-programu--promowanie-roznorodnosci-kulturowej-i-artystycznej--4177.php


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 58
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl; olga.pliszczynska@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    20 lipca 2016