Mobilność społeczna (europeistyka - nowa specjalność)

Szanowni Państwo, informujemy o uruchomieniu od roku akademickiego 2017/18 nowej specjalności Mobilność społeczna na kierunku studiów Europeistyka.

Cel specjalności

Problematyka mobilności społecznej obejmuje dwa ważne procesy dokonujące się we współczesnym świecie

  • ruchliwości/ przepływu ludzi (migracje) 
  • oraz ich materialnych i niematerialnych wytworów (edukacji, wiedzy, nauki, kultury, techniki, produkcji, handlu, pieniądza itp.)

Celem specjalności jest zapoznanie studentów z tymi procesami, uwrażliwienie ich na nie, wykształcenie umiejętności radzenia sobie z nimi.

Grupa docelowa

Pracownicy funkcjonujący w obszarach związanych z przepływem osób (migracje wewnętrzne i zewnętrzne) – na rynku pracy, w edukacji, w pomocy społecznej, w służb granicznych i celnych, w konsulatach oraz urzędach na poziomie lokalnym, jak też w zarządzaniu wymianą i transferem wiedzy, techniki, handlu międzynarodowego, etc.

Zapotrzebowanie rynku pracy

Specjalność Mobilność społeczna stanowi wsparcie dla pracowników wielu instytucji, którzy uczestniczą w różnych obszarach związanych z obsługą, wsparciem i kontrolą szeroko rozumianego procesu mobilności społecznej oraz wsparciem procesów transferu wiedzy, kultury, nauki i współpracy międzynarodowej.

    Aktualności

    Data dodania
    17 lipca 2017