Menedżer XXI wieku – studia podyplomowe

Studia podyplomowe „Menedżer XXI wieku” powstały w ramach współpracy między Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS, a Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu i przeznaczone są dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla, członków rad nadzorczych i zarządów, prezesów firm, dyrektorów, kierowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w skutecznym zarządzaniu organizacją, także w dobie kryzysu. Absolwent kierunku, oprócz dyplomu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otrzyma certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu poświadczający uzyskanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania organizacją.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Rekrutacja:

Więcej informacji na:

Strona główna UMCS > Kandydat > Wyszukiwarka studiów > Menedżer XXI wieku

Uwaga!

Absolwentom UMCS przysługuje 10% zniżki na opłaty za studia podyplomowe.
Rodzinie (dzieci, mąż/żona) Absolwentów UMCS, będących uczestnikami Programu, przysługuje zniżka w wysokości 5% opłaty za studia podyplomowe.

    Aktualności

    Data dodania
    3 sierpnia 2020