Maciej Wodziński laureatem Diamentowego Grantu 2019

Maciej Wodziński, student Naszego Wydziału, został tegorocznym laureatem "Diamentowego Grantu" – prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warto podkreślić, że Maciej jest jedynym laureatem tego konkursu z województwie lubelskim. Jego projekt badawczy nosi tytuł: „Stereotypy społeczne i ograniczenia wiedzy eksperckiej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu”.

W ramach badań Wodziński będzie sprawdzał stereotypy, mity i przesądy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) funkcjonujące dziś w społeczeństwie. Zbada, jak postrzegamy osoby z ASD i jaki wpływ ma ten obraz na ich życie. Ważną częścią tego etapu projektu będzie także poznanie mechanizmów, jakie prowadzą do powstania takich "fałszywych przekonań". W drugiej fazie badań student chce sprawdzić, w jaki sposób te stereotypy przekładają się na wiedzę i pracę ekspertów – głównie biegłych sądowych i lekarzy orzeczników. Czy mają one wpływ na opinie, jakie wydają te grupy zawodowe? W ramach projektu powstanie również wiele materiałów informacyjnych, opartych na wynikach badań, skierowanych zarówno do profesjonalistów, jak i osób, które nie posiadają wiedzy eksperckiej na temat ASD.

 

Gala wręczenia miała miejsce 3.12.2019 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

 

Więcej informacji na temat Diamentowego Grantu: https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant-2019-wykaz-laureatow-viii-edycji-programu

    Aktualności

    Data dodania
    20 grudnia 2019