Lubelskie doświadczenia w zarządzaniu kryzysem humanitarnym – Seminarium OWiM i CWK

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium. O lubelskich doświadczeniach w zarządzaniu kryzysem humanitarnym opowiedzą nasi prelegenci – Karolina Podgórska i Andrzej Jekaterynczuk (IS UMCS).

Spotkanie moderować będą – Konrad Pędziwiatr i Aneta Krzyworzeka.

Lublin odgrywa szczególną rolę na mapie działań pomocowych w kryzysie humanitarnym spowodowanym wojną w Ukrainie. Jest to z jednej strony przystanek dla tych, którzy jadą dalej – pierwsza baza oraz punkt poszukiwania logistycznych rozwiązań. Z drugiej strony – miejsce pobytu dla wielu Ukraińców decydujących się pozostać tu ze względu na istniejące sieci migracyjne, czy też ze względu na bliskość Ukrainy. W tym kontekście istotna jest także rola całego województwa, a szczególnie jego obszarów przygranicznych.

Chcielibyśmy przedstawić to lubelskie doświadczenie w odniesieniu do zaangażowanych w działania pomocowe aktorów z różnych obszarów i poziomów: centralnego, samorządowego, pozarządowego. Kluczowym elementem krajobrazu miejskiego pomocy jest Lubelski Komitet Pomocy Ukrainie, stanowiący platformę współpracy samorządu i organizacji społecznych. Także na poziomie wojewódzkim na szczególną uwagę zasługuje aktywność samorządów i współpraca z organizacjami lokalnych społeczności, m.in. Kołami Gospodyń Wiejskich czy jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

Prezentowane wyniki pochodzą z badań realizowanych w ramach działającego w Instytucie Socjologii UMCS Zespołu Badawczego MigLab: Procesy migracyjne w perspektywie lokalnej, w tym m.in. z projektu „Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA)” (Granty Interwencyjne NAWA).

Aby wziąć udział w wydarzeniu wymagana jest wcześniejsza rejestracja - link

    Aktualności

    Data dodania
    14 listopada 2022