Lista zajęć fakultatywnych - rok ak. 2020/2021 - semestr zimowy

Lista zajęć fakultatywnych Wydział Filozofii i Socjologii rok ak. 2020/2021
Semestr zimowy

 1. dr Grzegorz Polak, W poszukiwaniu wolności absolutnej: Wprowadzenie do myśli i praktyki Wschodu
 2. dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS, Buddyzm a inne religie Wschodu
 3. mgr inż. Agnieszka Walczak-Skałecka, Autokreacja w XXI wieku - od samodoskonalenia do marki osobistej
 4. dr Marzena Kruk, Budowanie partnerstw
 5. dr Monika Malmon, Antyczna Grecja – człowiek, kultura, cywilizacja
 6. mgr Ewelina Ostrowska, Profil przestępcy a profil ofiary – dlaczego ludzie popełniają przestępstwa?
 7. mgr Marek Gajewski, Krytyka konstrukcjonizmu społecznego na podstawie prac S. Pinkera
 8. dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS,    Psychobzdury: krytyka psychologii potocznej
 9. dr hab. Andrzej Kapusta, mgr Grzegorz Michalik, Zmiana osobowa w filozofii, terapii i sztuce filmowej
 10. dr Aleksandra Lato, Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania KS
 11. mgr Marlena Stradomska, Autokreacja. Wywieranie wrażenia na innych - szansa czy zagrożenie?
 12. prof. dr hab. Lesław Hostyński, Zmierzch społeczeństwa konsumpcyjnego? KS
 13. prof. dr hab. Lesław Hostyński, Przyjemność jako wartość
 14. dr Krzysztof Rojek, Organizacja wydarzeń kulturalno-naukowych i promocyjnych w środowisku akademickim i jego otoczeniu KS
 15. mgr Mateusz Rura, Egzystencjalna krytyka rozumu – Lew Szestow a filozofia klasyczna
 16. mgr Aleksandra Surma, Przywództwo – analiza wybranych zagadnień KS
 17. mgr Hanna Bytniewska, Interdyscyplinarne podejście do designu
 18. mgr Anna Dudkowski-Sadowska, Sztuka debatowania KS
 19. dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS, Etykieta i autoprezentacja w biznesie KS
 20. dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Co to jest wolność?
 21. Monika Wasilonek, Praktyka funkcjonowania organizacji pozarządowych KS
 22. dr Andrzej Juros, Od przedsiębiorczości społecznej do ekonomii społecznej
 23. dr Monika Malmon, Fenomen sekularyzmu i sekularyzacji w kulturze Zachodu
 24. dr hab. Małgorzata Kowalewska, prof. UMCS, Filozofia a medycyna od starożytności po renesans
 25. Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, Uczestnictwo versus alienacja w ujęciu Karola Wojtyły/Jana Pawła II
 26. dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS, Wstęp do biocybernetyki i inżynierii biomedycznej


KS – przedmiot dedykowany kierunkowi Kreatywność społeczna

  Aktualności

  Data dodania
  5 października 2020