11 stycznia o godzinie 18-stej w sali 301 (Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS) odbędzie sie spotkanie z Michałem Furmankiem pomysłodawcą projektu KREATYWNI LUBLIN (kreatywni.lublin.eu) odpowiadającym za koncepcję, organizację i rekrutację uczestników Projektu.

Spotkanie poprowadzi Michał Karapuda (Urząd Miasta Lublin)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą i udziałem w Projekcie.

Wstęp wolny!

Projekt powstał z przekonania o tym, że ludzie reprezentujący przemysły kreatywne dzięki swojej naturalnej skłonności do innowacyjności stanowią najbardziej wartościową grupę wśród przedsiębiorców. To oni konceptualizując, a następnie komercjalizując własne idee i pomysły są siłą napędową innowacyjnej gospodarki. Ta rozproszona grupa zasługuje na szczególną uwagę i zainteresowanie każdego dużego, ambitnego miasta, chcącego przyciągać talenty, rozwijać technologię i budować reputację miejsca przyjaznego do życia i prowadzenia biznesu.

Projekt, realizowany i finansowany przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin jest realnym przykładem kooperacji miasta i biznesu. Korzystamy z wizerunku Kreatywnych w zamian promując ich działalność w ramach kampanii promujących potencjał gospodarczy miasta.

(spotkanie organizuje Barbara Kostecka i Michał Karapuda w ramach działania dydaktycznego Rynek pracy dla humanisty koordynowanego przez Andrzeja Kapustę)

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2016