Konkurs Prezydenta Miasta Lublin

Trwa VI edycja Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Lublina.

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz doktoranckich, którzy obronili prace dyplomowe dotycze szeroko pojętego rozwoju gospodarczego Lublina nie wcześniej niż trzy lata przed ogłoszeniem konkursu. Najlepiej, aby temat zgłaszanej pracy koncentrował się na problematyce związanej z rozwojem miasta, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie,
  • prace doktorskie,

w których dla autorów najlepszych prac (w każdej z powyższych) przewidziane są: nagroda główna w wysokości 6000 zł oraz trzy wyróżnienia po 2000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września 2015 r.

Szczegółowe informacje: www.pracadyplomowa.lublin.eu

    Aktualności

    Data dodania
    8 czerwca 2015