Konkurs Najlepszy Absolwent UMCS 2015

Poszukujemy nieprzeciętnych absolwentów, którzy w 2015 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie i wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

O konkursie

Konkurs FA UMCS na Najlepszego Absolwenta UMCS skierowany jest do studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którzy w 2015 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie. Poszukiwani są nieprzeciętni absolwenci, wyróżniający się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

Nagroda

Laureaci Konkursu FA UMCS na Najlepszego Absolwenta UMCS uzyskają zaszczytny tytuł Absolwenta Roku w danej kategorii oraz nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł. Ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszego Absolwenta nastąpi nie później niż do 15 października, natomiast wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Uroczystego Rozpoczęcia Roku Akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Nagrody w I edycji Konkursu FA UMCS na Najlepszego Absolwenta UMCS będą przyznawane w trzech kategoriach:
– Najlepszego Absolwenta Studiów I Stopnia,
– Najlepszego Absolwenta Studiów II Stopnia lub Studiów Jednolitych Magisterskich,
– Najlepszego Studenta Obcokrajowca.

Jaki jest nasz cel?

Celem Konkursu na Najlepszego Absolwenta UMCS jest wyłonienie i nagrodzenie szczególnie utalentowanych i ambitnych absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którzy wyróżnili się wśród społeczności studenckiej swoją działalnością naukową, sportową lub artystyczną, bądź szczególnym zaangażowaniem w życie Uczelni. Pragniemy promować najzdolniejszych absolwentów będących pasjonatami nauki, sportu i sztuki na dalszej drodze ich edukacji, a także wspierać w osiąganiu stawianych sobie celów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.faumcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    7 września 2015