Konkurs na pracę z zakresu etyki biznesu

Ruszyła X edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Konkurs ma na celu podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

Kto może wziąć udział?

Do udziału zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2011 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 5.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

 • etyka biznesu
 • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • ład korporacyjny
 • innowacyjność społeczna w gospodarce
 • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ: https://www.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2015.pdf),
 • dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu),
 • egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl oraz pocztą tradycyjną (oryginał formularza, zaświadczenie, nośnik CD zawierający pracę i streszczenie) na adres Biura KPF:

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk, z dopiskiem VERBA VERITATIS


Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2015 roku (liczy się data wpływu zgłoszenia do Biura KPF, nie data wysyłki). Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl.

Kontakt: konkurs@kpf.pl.

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

  Aktualności

  Data dodania
  23 kwietnia 2015