Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przypomina o nadsyłaniu zgłoszeń do kolejnej edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie.

Celem Konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach. W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania opisane w Regulaminie, obronione w roku akademickim 2018/2019.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym i rekomendacją należy przesyłać do 31 października 2019 w dwóch formach: elektronicznej (na adres mailowy: konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl) oraz papierowej na adres Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1 (z dopiskiem "Konkurs na pracę magisterską").

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 27 marca 2020 roku.

Zachęcamy promotorów i magistrantów do zgłaszania prac.

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    14 października 2019