Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki obronioną w roku akademickim 2019/2020

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki obronioną w roku akademickim 2019/2020.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.

Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
 • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2019/2020, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy.

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską. Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje


Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  26 marca 2021