Konkurs Językowy „Faces of America” - fotorelacja

W ramach Drzwi Otwartych 2022, realizowanych na Wydziale Filozfii i Socjologii, odbył się uroczysty finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy o kulturze amerykańskiej "Faces of America". To niewątpliwie atrakcyjne wydarzenie, uwiecznione w poniższej galerii, miało istotne znaczenie w promocji naszego Wydziału. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z toruńskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, nastomiast drugie i trzecie miejsce zajęli odpowienio uczniowie z Zespółu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu oraz młodzież z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Konkurs zorganizowała i koordynowała dr Monika Baczewska-Ciupak z Biura Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS ze wsparciem administracji naszego Wydziału.

    Aktualności

    Data dodania
    29 marca 2022