Konferencja: Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej WFiS UMCS zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej.

Czas i miejsce wydarzenia:

  • 6-7 grudnia 2018 roku, sala Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

Opis:

Zapowiadana konferencja jest okazją do podjęcia kolejnej próby konfrontacji z Oświeceniem na podstawie badań tekstów źródłowych sytuowanych zawsze w klimacie intelektualnym wieku osiemnastego, a także późniejszych publikacji, których autorzy mogli już z pewnym dystansem recenzować osiągnięcia i klęski Oświecenia, kreśląc jedno- lub wielowymiarowy obraz tej epoki. Warto zwrócić uwagę zarówno na aspekt krytyczny, (destrukcyjny), jak i na aspekt konstruktywny, śledząc procesualny charakter myślenia oświeceniowego, które w deklaracjach zmierzało do uniezależnienia się od założeń metafizycznych i teologicznych oraz podejmowało projekt nowego świata ludzkiego, zgodnego z naturą i rozumem oraz tolerancyjnego dla wszystkich jednostek ludzkich bez względu na różnice konfesyjne, czy wręcz bezwyznaniowość ateistów.

Program konferencji

Więcej informacji: oswiecenie2018.wordpress.com

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2018