Konferencja: Współczesne wyzwania kreatywności

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS mają przyjemność zaprosić na Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. Współczesne wyzwania kreatywności, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2014 roku w Lublinie.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, gdyż do zaprezentowania różnych koncepcji kreatywności oraz podzielenia się doświadczeniem związanym z działaniami na rzecz rozwoju kreatywności i kształtowania postaw kreatywnych zaproszeni zostaną przedstawiciele różnych nauk i dyscyplin, m.in. takich jak: filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, sztuki piękne, literaturoznawstwo, politologia, ekonomia, organizacja i zarządzanie, kulturoznawstwo, prawo oraz nauki techniczne.

Konferencja stworzy możliwość prezentacji (i konfrontacji) różnych aspektów, opcji oraz perspektyw kreatywności. W dobie rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na kreatywności i wiedzy niezbędne jest bowiem podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia postaw twórczych oraz wypracowania odpowiedniego, prokreatywnego i proinnowacyjnego modelu wychowania i edukacji jednostek oraz grup.

Proponowane obszary tematyczne:

  • Obszary kreatywności: oczekujemy analiz wskazujących na osobliwości kreatywności w różnych obszarach kultury  (w nauce, sztuce, technice, gospodarce, biznesie, polityce itp.);
  • Mechanizmy kreatywności: oczekujemy nowych modeli teoretycznych i koncepcji  dotyczących mechanizmów kreatywności i twórczości;
  • Wartość kreatywności: oczekujemy analiz wskazujących na pozytywne i negatywne, zamierzone i niezamierzone, budujące i niszczące jednostkę oraz społeczności cechy kreatywności;
  • Podmiot sprawczy: oczekujemy analiz podnoszących kwestię cech stymulujących oraz hamujących kreatywność;
  • Społeczne konteksty kreatywności: oczekujemy analiz dotyczących społecznych/kulturowych uwarunkowań kreatywności (np. społeczno-kulturowych stymulatorów i barier kreatywności oraz działalności twórczej)

Szczegółowe informacje na stronie: kreatywnosckonferencja.wordpress.com

    Aktualności