Konferencja: Witkacy w kontekstach...

Zakład Estetyki Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS zaprasza do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki”. Konferencja zorganizowana zostanie w Zakopanem w dniach 23-25 maja 2014 r.

Celem konferencji organizowanej w 75. rocznicę śmierci autora „Nienasycenia” jest próba odpowiedzi na pytanie o miejsce twórczości i myśli Witkacego w kontekście procesu określanego mianem końca, zmierzchu czy kryzysu metafizyki. Tak postawione pytanie domaga się pogłębionej analizy zjawiska kryzysu metafizyki – jego źródeł, postaci i konsekwencji. Ponadto wymaga poszerzonej refleksji nad dziełem Witkacego, począwszy od ogólnego kontekstu historycznego i kulturowego, w którym umieścić można myśl Witkacego, poprzez jego związki z innymi artystami, pisarzami, filozofami, kończąc na szczegółowych kontekstach, w których idee Witkacego zachowują żywotność i mogą znaleźć zastosowanie. Poza tym powyższe pytanie rodzi również potrzebę wnikliwych dociekań nad bezpośrednim stosunkiem Witkacego do zjawiska kryzysu metafizyki, a w szczególności przewidywanych przez niego konsekwencji tego zjawiska, których jesteśmy obecnie świadkami.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: witkacy.umcs.pl

Program konferencji: witkacy.umcs.pl/program

    Aktualności