Konferencja: Uzasadnianie w aksjologii i etyce

Ogólnopolska konferencja naukowa „Uzasadnianie w aksjologii i etyce”, 27-28 marca 2014, Instytut Filozofii UMCS.

W dniach 27-28 marca 2014 w Instytucie Filozofii UMCS odbędzie się konferencja naukowa „Uzasadnianie w aksjologii i etyce”. Konferencja jest organizowana przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Filozofii UMCS (Zakład Historii Filozofii Nowożytnej) oraz kwartalnik „Kultura i Wartości”.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej: http://uzasadnianie.wordpress.com

Przewodniczący konferencji
dr hab. Leszek Kopciuch

    Aktualności