Konferencja: Technologia a poznanie

Szanowni Państwo, Koło Kognitywistyki UMCS ma zaszczyt zaprosić Państwa na trzecią edycję studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu: „Mózg-Myśl-Maszyna”, pt. „Technologia a poznanie” (23-24 października 2015 r.).
 
Wydarzenie odbędzie się w auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Koła Kognitywistyki UMCS

Program konferencji:

Piątek (23 X) 

10:30– 11:20– rejestracja uczestników

11:20 – 11:30 – rozpoczęcie konferencji

11:30 – 12:30 – wykład inauguracyjny:

 • Prof. Zbysław Muszyński (UMCS):

Umysł rozszerzony w systemach wspomaganych technologicznie”

12:30 – 12:40 – przerwa kawowa

12:40-14:00 – W stronę transhumanizmu:

 • Krzysztof Kornas (UJ):
  „Kognitywny egzoszkielet. Substytucja sensoryczna i dodatkowe zmysły w perspektywie cyborgizacji”
 • Marta Ratomska (KUL):
  „Czy za pomocą skomputeryzowanych treningów pamięci roboczej można poprawić inteligencję?”
 • Michał Badowski (UMCS):
  „Człowiek jako biochemiczna maszyna – neurofarmakologia a ograniczenia poznawcze”

14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa

15:00 – 16:20 – Nauka a poznanie:

 • Michał Folwarczny (SWPS):
  „System komunikacji stanów afektywnych w urządzeniach mobilnych”
 • Marek Pędziwiatr (UJ):
  „Głębokie sieci neuronowe – krok w głąb krokiem naprzód”
 • Bartłomiej Popęda (UJ):
  „Relacje między estetyką, użytecznością i doświadczeniem użytkownika oraz ich uwarunkowania psychologiczne”

16:20 – zakończenie pierwszego dnia konferencji 

Sobota (24 X)

11:20 – 11:30 – rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

11:30 – 13:10 – Społeczne aspekty wykorzystywania technologii:

 • Witold Wachowski (UW, IFiS PAN):

Technofobia, technofilia i technokraci płci”

 • Rafał Węgrzyn, Michał Wójcik (SWPS):

Cyfrowy umysł – gdzie psychologia poznawcza spotyka nowe technologie”

 • Magdalena Michocka (KUL):

Zanurzenie w wirtualność”

 • Sławomir Piotr Wilk (UPJP2):

Kilka refleksji Józefa Życińskiego nad filozofią mechanicyzmu”

13:10 – 14:00 – przerwa obiadowa

14:00 – 15:20 – Wykorzystanie techniki w terapii i edukacji:

 • Rafał Szewczyk (UJ):

Analfabetyzm BCI a skuteczność terapii EEG-biofeedback”

 • Justyna Sala-Suszyńska (UMCS):

Nowoczesna technologia a dysleksja”

 • Iwona Ciechanowska (UJ):

Efektywność wykorzystania gier wideo w edukacji”

15:20 – 15:30 Zakończenie konferencji

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  23 października 2015