Konferencja: Społeczne wymiary mobilności

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Koło Naukowe Studentów Socjologii UMCS, Koło Naukowe Studentów Socjologii Gospodarki i Organizacji oraz Lubelski Oddział PTS zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: SPOŁECZNE WYMIARY MOBILNOŚCI”, która odbędzie się w dniu 17.05.2017 roku.

Współczesne zmiany globalne powodują, iż problematyka mobilności staje się jedną z kluczowych obszarów badań społecznych i kulturowych. Mobilność może być analizowana zarówno z punktu widzenia możliwości i szans, zwiększania zasobów różnych aktorów społecznych, ale także reżimów tę mobilność ograniczających lub nadzorujących. Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń badawczych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: mobilnosci.umcs.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2017