Konferencja naukowa „Enigma piękna”

Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Enigma piękna” odbędzie się 10 lutego 2015 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Celem wydarzenia jest interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie piękna, jak i innych wartości estetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych kanonów piękna kobiecego oraz procesów estetyzacji rzeczywistości.

Tematyka konferencji oscyluje wokół takich zagadnień jak: piękno jako kategoria estetyczna w dziele sztuki, piękno w naukach ścisłych, funkcjonowanie piękna w sztuce współczesnej, piękno w kulturze czy też relacja między pięknem a kultura konsumpcyjną.

Oficjalna strona konferencji: https://enigmapiekna.wordpress.com

    Aktualności

    Data dodania
    5 lutego 2015