Konferencja: Nauki społeczne wobec zmiany

Zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Nauki społeczne wobec zmiany, która odbędzie się w dniach 14-15 września 2017 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Organizatorem konferencji jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2017