Konferencja: „MYŚL I KULTURA BUDDYJSKA”: BUDDYZM – RELIGIA CZY FILOZOFIA?

Zakład Religioznawstwa i Filozofii Wschodu Instytutu Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza Państwa zainteresowanych krytycznym badaniem buddyzmu na V ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „MYŚL I KULTURA BUDDYJSKA”: BUDDYZM – RELIGIA CZY FILOZOFIA? 24-26 września 2014 r.

  • Miejsce: Pensjonat Oblasówka w Oblasach k. Janowca na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego [mini-przewodnik]
  • Zgłoszenia referatów, wraz z abstraktami do 150 wyrazów, prosimy nadsyłać na adres: krzysztof.kosior@poczta.umcs.lublin.pl do dnia 20 lipca 2014 roku. Informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu referatu otrzymacie Państwo w ciągu 2-3 dni po nadesłaniu zgłoszenia.
  • Formularz zgłoszenia udziału.
  • Opłata konferencyjna wynosi 300 złotych. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz bankiet.
  • Numer konta: 84 1140 1094 0000 2905 1600 1133 z dopiskiem „Myśl i kultura buddyjska”.
  • Ze względu na wymogi proceduralne związane z systemowym księgowaniem wpłat prosimy o ich dokonywanie w okresie od 15 czerwca do 30 lipca.

W imieniu organizatorów: Krzysztof Kosior, prof. UMCS

Strona konferencji

Plakat konferencji PDF

    Aktualności