Konferencja: Myśl filozoficzno-społeczna w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

Zakład Etyki Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Myśl filozoficzno-społeczna w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej” poświęconej pamięci prof. Eugeniusza Górskiego – wybitnego znawcy kultury i myśli politycznej krajów hiszpańskojęzycznych.

Czas i miejsce:

  • 13-14 września 2018, sala obrad Rady Wydziału FiS (sala nr 4) - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4

Opis wydarzenia:

Podczas paneli, uczestnicy konferencji reprezentujący kilkanaście krajowych i zagranicznych uniwersytetów zastanawiać się będą nad możliwymi alternatywami dla dominującego dziś modelu życia Zachodu, wyrosłego na pragmatycznym gruncie tradycji protestanckiej, doceniającej takie wartości jak efektywność czy korzyści ekonomiczne.

Tej monolitycznej ideologii gospodarczego neoliberalizmu autorzy wystąpień przeciwstawią doceniające naturalną różnorodność wizje społeczeństw oparte na kulturze krajów Europy południowej i Ameryki Łacińskiej i postarają się zdiagnozować fundamentalne założenia leżące u podłoża różnic dzielących te dwa różne światy.

Konferencja w całości prowadzona będzie w języku hiszpańskim.

Program konferencji (PDF)

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: filozofiahiszpanska.umcs.lublin.pl

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

    Aktualności

    Data dodania
    12 września 2018