Konferencja: Granice – przestrzeń – migracje

Instytut Socjologii UMCS oraz Koło Naukowe Studentów Socjologii zaprasza do zgłaszania referatów i do wzięcia udziału w konferencji Granice – przestrzeń – migracje, która obędzie się 28 kwietnia 2015 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Dnia Socjologa, ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy studentów i doktorantów z różnych dziedzin nauki (socjologii, psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, urbanistyki i innych).

Tematyka konferencji obejmuje następujące problemy:

 • Granice w przestrzeni fizycznej, szczególnie  w przestrzeni miasta
 • Granice kulturowe i społeczne w tym obcość, marginalizacja, wykluczenie, stereotypy
 • Władza w podtrzymywaniu granic
 • Symboliczne tworzenie przestrzeni granic
 • Przekraczanie granic
 • Granice i przestrzeń  w światach wirtualnych
 • Procesy migracyjne
 • Granice mentalne i ich przekraczanie
 • Dewiacje i granice

Prosimy o wysyłanie abstraktów do dnia 15 marca 2015 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Terminarz konferencji:

 • Nadsyłanie zgłoszeń i abstraktów do 15 marca 2015
 • Informacja o akceptacji referatu do 20 marca 2015
 • Nadsyłanie tekstów artykułów do publikacji do 1 sierpnia 2015

Przewiduje się publikacje pozytywnie ocenionych artykułów w czasopiśmie naukowym.

Kontakt z organizatorami: konferencja@socjologia.umcs.lublin.pl

Aktualne informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie: socjologia.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  20 lutego 2015