Konferencja: Gloria Victims

Koło naukowe KreaTyVni  utworzone przez studentów Kreatywności Społecznej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS serdecznie zaprasza na konferencję studencko–doktorancką „Gloria Victims – konflikt w świecie człowieka | człowiek w świecie konfliktu”.

Konferencja odbędzie się 13.11.2015 w Bibliotece Instytutu Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad problemami konfliktów światowych oraz ich dalekosiężnych konsekwencji. Poruszony zostanie temat wschodnich uchodźców przybywających do Europy. Uczestnicy w swoich referatach będą również analizowali wydarzenia i osoby historyczne, które poprzez lata wojen zapisały się na kartach historii. Poruszone zostanie również zagadnienie psychologicznego rozumienia konfliktów interpersonalnych – czyli kwestia „wojny”, którą prowadzimy na co dzień.

Szczegółowe informacje: gloriavictims.wordpress.com

Program konferencji:

9:45 – 10:00 Rozpoczęcie konferencji
10:00 – 10:30 mgr Danuta Kalinowska UWM w Olsztynie „Medialny konflikt społeczny w RP na tle napływu emigrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji”
10:30 - 11:00 Edwin Olczak Uniwersytet Łódzki "Konflikty zbrojne na świecie a napływy uchodźców do Europy"
11:00 -11:30 mgr Łukasz Cholewiński Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie „Żołnierz w dziele „O wojnie” Carla von Clausewitza”
11:30 – 12:00 Anna Łazuchiewicz Uniwersytet Łódzki "Ludzka twarz Fὓhrera, czyli rzecz o Adolfie Hitlerze"

12:00 – 14:00 przerwa

14:00 – 14:30 Tadeusz Mroziuk Uniwersytet Warszawski "Wizja dziejów Polski Adama Wawrzyńca Rzewuskiego w świetle myśli historycznej epoki stanisławowskiej"
14:30 – 15:00 mgr Kamil Szymański UMCS "Czy wojna jest wieczna?"
15:00 – 15:30 mgr Beata Fiołek  UMCS- "Wojna 'w imię Boga' - o wojnach religijnych i idei wojny sprawiedliwej"
15:30 – 16:00 mgr Łukasz Miciuk KUL "Konflikty intrapersonalne - ujęcie psychologiczne"

16:00 – 16:30 przerwa

16:30 – 17:00 Daniel Zioła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Wojny zewnętrzne Septymiusza Sewera (193-211 r. n.e.) w ocenie moralnej Kasjusza Diona i Herodiana."
17:00 – 17:30 Mikołaj Raczyński Uniwersytet Warszawski "Prawo ludów Johna Rawlsa jako droga do wiecznego pokoju?"
17:30 – 18:00 Dawid Bujnowski Uniwersytet Łódzki "Italia ha finalmente il suo Impero. Społeczny i propagandowy wydźwięk podbicia Etiopii przez wojska włoskie w latach 1935-1936."
18:30 – 19:00 mgr Jerzy Fatyga Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II „Wojna i zależność. Egipskie imperium a ludy podbite.”

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    10 listopada 2015