Komunikat Rektora ws. zakwaterowania w domach studenckich

Szanowni Państwo,

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami przedstawia komunikat Rektora z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zakwaterowania w domach studenckich w roku akademickim 2020/2021 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Poniżej treść komunikatu, a w załączniku PDF do pobrania.

Komunikat Rektora z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie zakwaterowania w Domach Studenckich w roku akademickim 2020/2021  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

1. Uprzejmie informuję, że kwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie rozpocznie się 28 września i zakończy się 6 października br. (w dni robocze od poniedziałku do piątku).
2. Zakwaterowanie w danym domu studenckim możliwe będzie po wcześniejszym potwierdzeniu w administracji danego domu studenckiego dnia oraz przewidywanej godziny kwaterowania. Deklaracja konkretnego terminu kwaterowania pozwoli na zminimalizowanie liczby oczekujących osób, a tym samym przeprowadzenie procesu kwaterowania w bezpieczny sposób.
3. Zapisy prowadzić będą od dnia 22 września br. pracownicy domów studenckich drogą elektroniczną lub telefoniczną. Telefony oraz adresy e-mail do administracji domów studenckich dostępne są na stronie Domy studenckie UMCS

Zakwaterowanie ww. terminach odbywać się będzie według następujących zasad:
1) w godz. 8-14 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) zgodnie z ustalonym dla danej osoby dniem i godziną wejścia do danego domu studenckiego;
2) ilość studentów chcących zakwaterować się w domu studenckim w danym dniu, będzie ustalona indywidualnie przez kierownika danego domu studenckiego w porozumieniu Kierownikiem Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, mając na uwadze zachowanie reżimu sanitarnego;
3) osoby posiadające objawy charakterystyczne dla COVID-19 nie będą kwaterowane;
4) osoba kwaterująca się zobowiązana jest posiadać rękawiczki, maseczkę/przyłbicę oraz własne przybory piśmiennicze, jak również zachować bezpieczną odległość od innych osób (min. 1,5 m);
5) w celu zakwaterowania należy zgłosić́ się̨ osobiście do przydzielonego domu studenckiego z dowodem osobistym oraz zdjęciem (3,5cm x 4,5cm) do karty mieszkańca;
6) w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego w dniu kwaterowania na teren domu studenckiego wstęp będzie miała wyłącznie osoba, której przydzielono miejsce:
- wyjątkiem są osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które samodzielnie nie są w stanie wnieść swoich rzeczy. Opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł wejść na teren akademika za zgodą kierownika danego domu studenckiego, po wcześniejszej informacji drogą mailową lub telefoniczną;
7) biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną do domu studenckiego należy zabrać tylko to co jest naprawdę niezbędne do funkcjonowania w trakcie pobytu.

Osoby, którym przyznano miejsce w domach studenckich, a które ze względów zdrowotnych nie będą mogły pojawić się ww. terminie prosz one są również o kontakt z administracją domów studenckich celem ustalenia dodatkowego terminu.
Jednocześnie informuję, iż Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub modyfikacji zasad przyjętych w niniejszym komunikacie w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących związanych ze stanem epidemii.

    Aktualności

    Data dodania
    22 września 2020