Komunikat Kwestury w sprawie dokumentów finansowych

W związku z Zarządzeniem nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 23.12.2017 r. do 01.01.2018 r., Kwestura informuje, że faktury, rachunki, delegacje i inne dokumenty księgowe, których płatność ma zostać dokonana do dnia 31.12.2017 roku, należy przekazać do Zespołu Finansowego Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15. grudnia 2017 roku.


Katarzyna Komotajtis 
Kwestor UMCS 

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2017