Komunikat Dziekana: od 17.10.2020 - nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,

informuję że w związku z włączeniem Lublina do czerwonej strefy,  począwszy od dnia 17 października br. wszystkie zajęcia prowadzone na kierunkach studiów stacjonarnych na Wydziale Filozofii i Socjologii będą prowadzone jedynie przy wykorzystaniu technik i metod nauczania na odległość - przy wykorzystaniu Wirtualnego Kampusu oraz MS Teams. Zajęcia powinny odbywać się w godzinach zgodnych z ustalonym dla tego semestru rozkładem zajęć. Przejście do systemu zdalnego obowiązuje do odwołania.

Z wyrazami szacunku 

dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

Dziekan WFiS     

    Aktualności

    Data dodania
    19 października 2020