Koło Naukowe DiKwB laureatem Kozienaliowej Gali Naukowca

W dniu 31 maja 2016 roku  w ACK UMCS „Chatka Żaka” odbyła się Kozienaliowa Gala Naukowca. Pierwsza edycja tego wydarzenia została zorganizowana w ramach Kozienaliowego Festiwalu Nauki podczas XXV Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia 2016”. Prorektor ds. Studenckich, prof. sztuk muz. Urszula Bobryk wręczyła w trakcie gali nagrody i dyplomy dla wyróżniających się kół naukowych w czterech kategoriach: „Najlepsze koło”, „Opiekun na 5”, „Studencki projekt warty uwagi” oraz „Najaktywniejszy student”. Koło Naukowe „Doradztwo i komunikacja w biznesie”, zostało laureatem kategorii  „Studencki projekt warty uwagi”, za projekt „Rodacy Bohaterom”, a statuetkę odebrała Dominika Pydyś – Prezes Koła. 

Dzięki wsparciu Pani Dziekan prof. dr hab. Teresy Pękali, w ramach projektu „Rodacy Bohaterom” na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS już od 2014 roku cyklicznie przeprowadzana jest akcja świąteczna polegająca na zbiórce darów rzeczowych. Zebrane w trakcie akcji żywność, środki czystości, chemia gospodarcza, kartki z życzeniami świątecznymi oraz listy od rodaków z Polski są przekazywane wszystkim potrzebującym, którzy przebywają obecnie m.in. na terytorium Republiki Białoruskiej, Republiki Litewskiej oraz Ukrainy.

Każdej zbiórce towarzyszy spotkanie podsumowujące na które zapraszani są byli żołnierze Armii Krajowej. Nasi Bohaterowie przybliżają studentom swoje losy, dzielą się wspomnieniami i opowiadają o bohaterskich czynach, zarówno własnych, jak i współbratymców. To pozwala zintegrować środowisko akademickie UMCS, wzmacnia patriotyzm i kształtuje postawy etyczne u młodzieży, co jest szczególnie istotne w kontekście współczesnego kryzysu wartości i braku autorytetów. Celem akcji jest pomoc polskim kombatantom pozostającym po wojnie za wschodnią granicą, a przede wszystkim pielęgnowanie pamięci o bohaterach, dzięki którym żyjemy dziś w wolnym, demokratycznym kraju, a którzy z rożnych powodów nie mogą wrócić do ukochanej ojczyzny. Żołnierze ci często żyją w bardzo skromnych warunkach, a nasza pomoc umożliwia im godne życie. Chcemy pielęgnować i podtrzymać pamięć o weteranach Armii Krajowej, szczególnie wśród młodego pokolenia, dlatego cieszymy się, że do naszej akcji przyłączają się dzieci, młodzież i ich opiekunowie oraz studenci. Musimy pamiętać, że bez świadomości historii nie możemy tworzyć przyszłości.

Pomysłodawcą, głównym podmiotem i koordynatorem akcji Rodacy Bohaterom w całym kraju jest Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia. Na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS głównym koordynatorem akcji jest Koło Naukowe „Doradztwo i komunikacja w biznesie”, a także Oddział Lubelski Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Galeria zdjęć z Kozienaliowej Gali Naukowca (fot. Bartosz Proll)

 

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2016