Kolejna edycja konkursów NCN

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje konkursów na projekty badawcze.

  • OPUS 11 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs nie zawiera ograniczeń dotyczących etapu kariery naukowej Kierownika lub Wykonawców projektu.
  • SONATA 11 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, które nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskały stopień naukowy doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in. urlopów macierzyńskich czy wychowawczych).
  • PRELUDIUM 11 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci).
  • POLONEZ 2 – konkurs na projekty badawcze naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 czerwca 2016 r.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania. Począwszy od obecnej edycji konkursów, wnioskodawców i kierowników projektów obowiązują zasady rzetelności naukowej sformułowane w tym dokumencie.


Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki finansowe w wyżej wymienionych konkursach.

W razie jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beatą Herbaczyńską-Stankevičmgr Joanną Górką i mgr Pawłem Mazurkiem

tel. 81 537 51 16
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Rektorat, pokój 1308

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2016