Informacja o protokołach dla pracowników WFiS

Szanowni Państwo Pracownicy WFiS.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020 r Rektora UMCS z dnia 6 maja 2020 r zmieniającym Zarządzenie Nr 12/2018 r Rektora UMCS z dnia 27 maja 2018 r, od aktualnego semestru protokoły nie są drukowane (nie ma wersji papierowej). Ewentualne uzupełnienia protokołów (po ich zamknięciu) będę mogły być wprowadzane tylko przez pracownika dziekanatu Panią mgr Izabelę Soleniec, wyłącznie na PISEMNY WNIOSEK osoby odpowiedzialnej za wstawianie ocen do systemu USOS.

W przypadku wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS

prodziekan ds studenckich

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2020