III edycja Konkursu Lublin Akademicki rozstrzygnięta

Znamy zwycięzców III edycji Konkursu Lublin Akademicki, którego celem jest promocja oraz wsparcie inicjatyw akademickich podejmowanych w Lublinie. Działania realizowane w ramach III edycji Konkursu skierowane są zarówno do społeczności związanych z lubelskimi uczelniami, jak i mieszkańców Lublina oraz włączone w obchody Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

W tegorocznej edycji Konkursu złożono 37 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 583 tys. zł. Komisja Konkursowa wyłoniła 8 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe. Wśród zwycięskich projektów znalazły się dwa złożone przez studentów i pracowników naszego Wydziału:

  • Koło Naukowe Badaczy Społecznych, którego opiekunem jest dr Małgorzata Dziekanowska z Katedry Socjologii Zmiany Społecznej Instytutu Socjologii, uzyskało finansowanie wniosku którego przedmiotem była realizacja inicjatywy Młodzieżowy Panel Obywatelski, która została najwyżej oceniona i przyznano jej maksymalne środki finansowania przewidziane regulaminem konkursu w kwocie 20 tys. Projekt przewiduje zrealizowanie badania diagnostycznego oraz debaty młodzieży z przedstawicielami miejskich instytucji publicznych, które posłużą do wypracowania rekomendacji dotyczących strategii działania na rzecz zwiększenia zaangażowania ludzi młodych w życie publiczne miasta i kształtowanie polityki miejskiej uwzględniającej potrzeby młodych mieszkańców. Jest to część szerszych działań zmierzających do wzmocnienia współpracy Urzędu Miasta Lublina z Instytutem Socjologii UMCS w zakresie obustronnej wymiany wiedzy i kompetencji.
  • Drugim beneficjentem, który wywodzi się z naszego Wydziału jest Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Lublinie, który uzyskał finansowanie wniosku złożonego w III edycji konkursu „Akademicki Lublin” w kwocie 2 000 PLN. Środki pozwolą na zakup nagród rzeczowych dla laureatów XXXV Eliminacji Okręgowych Olimpiady Filozoficznej w okręgu lubelskim. Celem Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne jest upowszechnienie wiedzy z dziedziny filozofii wśród uczniów szkół średnich. Szczegółowe informacje na stronie Lublin. Miasto inspiracji

 

Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu poniżej na stronach:
Biuletyn Informacji Publicznej , Lublin Miasto Inspiracji

    Aktualności

    Data dodania
    2 stycznia 2023