II edycja cyklu „Mózg-Myśl-Maszyna” pt. „Algorytm a heurystyka w badaniach nad umysłem”

Koło Kognitywistyki UMCS zaprasza wszystkich zainteresowanych na II edycję studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Mózg-Myśl-Maszyna”, pt. „Algorytm a heurystyka w badaniach nad umysłem”, która odbędzie się 16 i 17 maja na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, w sali obrad Rady Wydziału FiS (sala nr 4 w „Starej Humanistyce”).

W ramach cyklu podejmowane są zagadnienia z zakresu neuronauk, działania i natury umysłu oraz sztucznej inteligencji. W tym roku głównym tematem badawczym jest klasa operacji myślowych uczestniczących w procesie rozwiązywania problemów (problem solving), a dokładniej dwie przeciwstawiane sobie strategie umysłu: oparta na algorytmach (myśleniu proceduralnym „krok po kroku”) oraz heurystykach (uproszczonych mechanizmach decyzyjnych).

Co o umyśle mogą powiedzieć nam wielkie komputerowe symulacje mózgu? Jak możliwa jest bezpośrednia komunikacja mózgu z komputerem? Jak stosowanie heurystyk (uproszczonych schematów decyzyjnych) wpływa na racjonalność naszych działań i przekonań? Czy myślenie jest podobne do algorytmu, a umysł do komputera - i do jakiego stopnia lub pod jakimi względami? Na te inne i wiele innych tematów będą opowiadać i dyskutować goście specjalni oraz prelegenci z całej Polski.

Swoje wystąpienia gościnnie wygłoszą:

Konferencja została objęta patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego oraz Czasopisma kognitywistycznego „Via Mentis”.

Program konferencji oraz aktualności dostępne są pod poniższymi adresami.

Strona Koła Kognitywistyki UMCS:
www.wfis.umcs.lublin.pl/kognitywistyka
Strona wydarzenia na Facebooku:
www.facebook.com/events/1377854652474988/

Kontakt: mmm.konferencja@gmail.com

Koordynator konferencji: Marcin Łysiak (marcinlysiak92@gmail.com

    Aktualności