I Ogólnopolski Kongres Europeistyki

I Ogólnopolski Kongres Europeistyki odbędzie się w dniach 18–20 września 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim

Studia europejskie wpisują się do krajobrazu badań naukowych i dydaktyki w Polsce już co najmniej od dwóch dekad. Punktem odniesienia dla nich był dynamiczny rozwój procesów integracji europejskiej oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a także cywilizacyjne przemiany w Europie. Powyższa perspektywa skłoniła polskie środowisko akademickie do zorganizowania I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, który odbędzie się w dniach 18–20 września 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Głównymi celami Kongresu są w szczególności:

  • integracja środowiska polskich naukowców: politologów, prawników, ekonomistów, przedstawicieli stosunków międzynarodowych, socjologów, kulturoznawców oraz praktyków zajmujących się szeroko pojętą problematyką europejską,
  • debata na temat polskiej dekady doświadczeń związanych z członkostwem w Unii Europejskiej,
  • artykulacja aktualnych problemów integracji europejskiej i dyskusja nad jej perspektywami rozwojowymi,
  • problemy metodologiczno – teoretyczne europeistyki. Fakt, że integracja europejska jest przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych sprawia, że rozpoznawanie problemów europejskich wymaga interdyscyplinarności i poszukiwania nowych podejść metodologicznych.

W związku z powyższym mam zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów, w tym także doktorantów i studentów, do wzięcia udziału w tym istotnym dla środowiska europeistów przedsięwzięciu.

Serdecznie zapraszam!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki
prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

Szczegóły na stronie: www.kongreseuropeistyki.uw.edu.pl

    Aktualności

    Data dodania
    3 stycznia 2014