Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zachęca do ubiegania się o prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Informujemy, iż wciąż otwarte są dwa konkursy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych: ERC Starting Grant dla młodych naukowców oraz ERC Advanced Grants dla doświadczonych naukowców o ugruntowanej pozycji, którzy prowadzą własne badania.
Projekty mogą być realizowane w instytucjach z kraju członkowskim UE lub państwa stowarzyszonego z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.


ERC Starting Grant

Nabór wniosków potrwa do 18 października 2016 r. O granty mogą starać się naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Budżet konkursu pozwoli na sfinansowanie ponad 400 projektów. Maksymalne finansowanie grantu to 1,5 mln euro na 5 lat.

Więcej informacji dostępnych na stronie Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23804-erc-2017-stg.html


ERC Advanced Grants

Nabór wniosków potrwa do 1 września 2016 r. Konkurs adresowany jest do doświadczonych naukowców o dużym dorobku naukowym.
Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy, zgodnie z wytycznymi ERC: „Kandydaci ubiegających się o granty „ERC Advanced Grant” powinni być aktywnymi naukowcami, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery. Główni badacze powinni być naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością i istotnym dorobkiem naukowym.”
Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2 500 000 euro. Projekty mogą być zaplanowane na okres maksymalnie 5 lat.

Więcej informacji dostępnych na stronie Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html


Dla zainteresowanych udziałem w powyższych konkursach Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje bezpłatne, indywidualne konsultacje. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl.

30 września 2016r. w Warszawie odbędzie się – organizowane przez KPK PB – spotkanie informacyjne. Rejestracja otwarta zostanie pod koniec sierpnia przez stronę KPK: http://www.kpk.gov.pl/.


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 58 (98)
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl; olga.pliszczynska@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    8 sierpnia 2016