Godziny Dziekańskie

11.03.2020
od 1000 do 1400 godziny

dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii
ogłasza w dniu

 11 marca b.r. (środa)
w godzinach 1000 - 1400

godziny wolne od zajęć dydaktycznych


w związku z odbywającymi na Wydziale wyborami elektorów do wyboru Rektora.

    Aktualności

    Data dodania
    6 marca 2020