Gmina Lublin zacieśnia współpracę z Instytutem Socjologii UMCS

Gmina Lublin wraz z Instytutem Socjologii UMCS podpisały porozumienie o współpracy skupiające się na kooperacji w obszarze badań, analiz oraz projektów naukowych związanych z naukami społecznymi.

Miasto Lublin wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisały porozumienie o współpracy skupiające się na kooperacji w obszarze badań, analiz oraz projektów naukowych związanych z naukami społecznymi.

Jednym z głównych celów porozumienia jest cykliczna realizacja tzw. „Diagnozy Lubelskiej”. Badania realizowane w ramach porozumienia pozwolą na systematyczne monitorowanie sytuacji mieszkańców Lublina, ich potrzeb, opinii i oczekiwań oraz zachodzących w tym obszarze zmian.

Jest to kolejny krok w kierunku włączania mieszkańców w proces współzarządzania miastem, dzięki stworzeniu mechanizmu dostarczania systematycznie aktualizowanej wiedzy na temat jego mieszkańców.

Więcej informacji o podjętej współpracy nauka.lublin.eu

    Aktualności

    Data dodania
    12 stycznia 2023