Gdyby oni wszyscy mówili to samo. (Nie)wiedza a zaufanie do nauki i naukowców

Nauka, w epoce nowoczesnej uważana za jedną z sił napędowych postępu cywilizacyjnego, dziś musi bronić swojego autorytetu w obliczu kryzysu ekologiczno-ekonomicznego, pogłębionego przez globalną pandemię.

Proponowane dziś, konkurencyjne rozwiązania tych problemów ujawniają wielogłosowość dyskursu naukowego, jego wewnętrzne sprzeczności i napięcia, co ostatecznie prowadzi do spadku społecznego zaufania wobec naukowców. Maleje ono także z innych przyczyn, takich choćby jak komercjalizacja badań naukowych oraz pojawienie się rozmaitych form pseudo-nauki, rozpowszechnianej w mediach społecznościowych, bez sankcji akademii. Nawiązując do tych wątków, w trakcie dyskusji z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad miejscem nauki we współczesnym życiu społecznym i kwestią wiarygodności prezentowanych publicznie ustaleń naukowych. Poruszymy również temat uprzystępniania wiedzy naukowej oraz jej związków z rozmaitymi formami kultury popularnej. Postawimy też pytanie o to, jaki wpływ na rozstrzygnięcia społeczne i polityczne może i powinna mieć nauka, a w jakim zakresie typowe dla zachodniej kultury formy uprawiania nauki mogą stanowić przeszkodę dla innowacyjnych rozwiązań aktualnych problemów cywilizacyjnych.

Goście:

dr Aleksandra Kołtun

doktor nauk społecznych, badaczka związana z Instytutem Filozofii UMCS. Naukowo interesuje się koncepcjami funkcjonowania wiedzy we współczesnym świecie. Łączy analizy pojęciowe w obszarze filozofii i nauk społecznych z badaniami empirycznymi mającymi na celu sprawdzenie i udoskonalenie opracowań o charakterze teoretycznym. Autorka monografii pt. „Can Knowledge be (a) Performative? Performativity in the Studies of Science” (Lublin 2015) oraz licznych artykułów naukowych i publikacji przeznaczonych dla szerszej publiczności.

dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH

pracownik Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią AGH w Krakowie, filozof „przełamany” na badacza społecznego, interesują go pogranicza science and technology studies, badań nad energetyką i socjologią prośrodowiskową. Właśnie z Michałem Wróblewskim kończą książkę “Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych” (2021).

Prowadzenie: Mateusz Borowski, Piotr Urbanowicz

Transmisja dyskusji odbędzie się na stronie Katedry Performatyki na portalu facebook: https://fb.me/e/N6EbqF0G

    Aktualności

    Data dodania
    9 kwietnia 2021