Etyka - studia podyplomowe

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z ETYKI na Wydziale Filozofii i Socologii UMCS. Studia trwają 3 semestry (410 godzin; w tym 350 teoretycznych i 60 praktycznych). Absolwent studiów otrzymuje wymagane wykształcenie oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć z etyki na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Studia adresowane są do nauczycieli, dydaktyków przedmiotu etyka oraz osób posiadających uprawnienia pedagogiczne, które przygotowują się do prowadzenia zajęć z zakresu etyki. Uprzejmie informujemy, że nowy nabór na podyplomowe studia kwalifikacyjne z etyki odbędzie się w dniach 25 sierpnia - 30 września 2014 roku. Już teraz zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w procesie rekrutacyjnym. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl lub anna.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności