EPISTEME 2015 Byt – Wartość – Poznanie

I Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME 2015 Byt – Wartość – Poznanie to nowa inicjatywa realizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Udział w Konferencji wezmą studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz pasjonaci filozofii, którzy będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, poglądami, wygłosić referaty, wziąć udział w debacie na temat miejsca filozofii i filozofów we współczesnym świecie, a także w dyskusji dotyczącej kwestii bioetycznych. 

Konferencja odbędzie się w dniach 30.05.-31.05.2015 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Otworzy ją debata pt. „Miejsce filozofii (i filozofów) we współczesnym świecie”, w której udział wezmą: prof. dr hab. Maria Szyszkowska, dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL oraz dr hab. Andrzej Niemczuk. Z kolei w niedzielę swoje wystąpienia będą mieli: dr hab. Jakub Pawlikowski, dr hab. Andrzej Kapusta oraz ks. dr Waldemar Głusiec. Podczas dwóch dni Konferencji jej Uczestnicy zaprezentują prace z takich dziedzin filozoficznych jak: etyka, aksjologia, estetyka oraz filozofia człowieka, polityki, religii, nauki, kultury, umysłu, prawa, mediów czy języka.

Uczestnicy Konferencji będą mieli także okazję do wzięcia udziału we wspólnym zwiedzaniu z przewodnikiem Starego Miasta w Lublinie oraz w spotkaniu integracyjnym.

Do przybycia na Konferencję serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chcące wysłuchać wystąpień naszych Gości Honorowych i Uczestników. Jesteśmy przekonani, że Konferencja EPISTEME 2015 przyczyni się do integracji środowiska osób zainteresowanych tematyką filozoficzną oraz będzie ciekawą formą promocji filozofii jako matki wszelkich znanych nam nauk.

Więcej informacji, w tym harmonogram Konferencji, są dostępne na stronach internetowych: www.konferencja-episteme.pl oraz www.facebook.com/episteme2015.

    Aktualności

    Data dodania
    27 maja 2015