Egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Państwo,

informuję, że egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Filozofii i Socjologii odbywają się wyłącznie w trybie „zdalnym”. Zasady ich przeprowadzania są określone w Zarządzeniu nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na Wydziale Filozofii i Socjologii, zgodnie z § 2 pkt. 7, Przewodniczący Komisji tworzy w kalendarzu w aplikacji Teams spotkanie pt. „Egzamin dyplomowy” (imię, nazwisko i (numer albumu student)), na które zaprasza w roli wymaganych uczestników studenta oraz pozostałych członków Komisji. Na pisemny wniosek Przewodniczącego Komisji, do Pani Prodziekan ds. Studenckich (preferowany w formie online), spotkanie na Teamsie może założyć Pani mgr Sylwia Ścibak (pracownik administracyjny Wydziału).

Dane kontaktowe do Pani Sylwii Ścibak, tel. 81 537 28 16, e-mail: sylwia.scibak@umcs.pl

 

Z poważaniem

Dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS

Prodziekan ds. Studenckich

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2020