Dzień Socjologa - sprawozdanie z wydarzenia

20 kwietnia 2018 r. odbyły się na Wydziale Filozofii i Socjologii obchody Dnia Socjologa. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości był J. M. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii dr hab. Andrzej Ostrowski. Wśród gości znaleźli się także pracownicy, obecni i emerytowani wykładowcy Instytutu Socjologii oraz studenci, a także przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego i Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Swoją obecnością zaszczycił nas także Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji Krzysztof Komorski. Wszystkich gości i uczestników przybyłych na tę uroczystość powitał Dyrektor Instytutu dr hab. Stanisław Lachowski, prof. nadzw.

Głównym wydarzeniem tego dnia było seminarium naukowe pt. "Między teorią a praktyką", podczas którego zaproszeni goście ze znaczących ośrodków socjologicznych Polski, wygłosili swoje referaty. Prof. dr hab. Mirosława Marody (Instytut Socjologii UW) mówiła o przemianach wartości, postaw i tożsamości społeczeństwa polskiego na przestrzeni 30 latach, prof. dr hab. Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) zaprezentował konsekwencje zmian stratyfikacji społecznej w Polsce na styl życia i nastroje społeczne, natomiast prof. UŁ dr hab. Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii UŁ) zwróciła uwagę na kondycję ludzi młodych w społeczeństwie ponowoczesnym.

Wydarzeniu towarzyszyła sesja plakatowa przygotowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych, jak również warsztaty, wystawy oraz gry terenowe przygotowane przez studentów Instytutu Socjologii. Z kolei przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Studentów Socjologii zaprezentowali wyniki badań pt. Opinie studentów I roku na temat studiów w Instytucie Socjologii UMCS. Akademickie obchody Dnia Socjologa zakończył wykład przedstawicielki Socjologicznego Koła Naukowego Doktorantów pt. Od starożytnej hetery do współczesnej „sponsoretki”. Przemiany zjawiska prostytucji na przestrzeni wieków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznym Dniu Socjologa.

Galeria zdjęć:

    Aktualności

    Data dodania
    27 kwietnia 2018