Dzień Socjologa: Społeczeństwo – realne czy wirtualne?

Zapraszamy serdecznie na obchody Dnia Socjologa, które odbędą się na Wydziale Filozofii i Socjologii. Głównym wydarzeniem będzie konferencja naukowa: „Społeczeństwo – realne czy wirtualne?”, której celem jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania towarzyszące złożonym zmianom społecznym stymulowanym wielowymiarowym rozwojem technologicznym.

Czas i miejsce wydarzenia:

 • 22 maja 2019 r., Aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin)

Program konferencji:

 1. Sesja plenarna
 2. Panel ekspercki „Od fake news do fake society: społeczne uwarunkowania dezinformacji”
 3. Spotkanie wokół książki
 4. Sesja młodych naukowców

Szczegółowy program w pliku PDF>> 

Opis wydarzenia:

Rola Internetu w życiu politycznym, gospodarczym, w pisaniu historii, tworzeniu kontekstów kulturowych jest już na tyle duża, że dotychczasowe sposoby widzenia zjawisk społecznych wydają się być coraz mniej użyteczne. Rewolucja cyfrowa radykalnie wpłynęła na charakter relacji międzyludzkich (np. multiplikacja, rizomatyzacja), rozszerzyła i wzmocniła obecność aktorów nieludzkich (np. algorytmów filtrowania treści, botów), wprowadziła nowe formy uspołecznienia (np. selfies, dzielenie się). W warunkach zanikającej granicy między domenami online i offline niezwykle trudno jest wskazać obszary ludzkiej aktywności, które obroniły się przed bezpośrednim lub pośrednim wpływem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Czy oznacza to, że nasza cywilizacja osiągnęła nieodwracalny, samodestrukcyjny punkt rozwoju, w którym obserwujemy triumf techniki nad kulturą – jak sugerował przed laty Neil Postman? Czy może raczej postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji doprowadzi do powstania „osobliwości technologicznej”, która – jak chciałby tego m.in. Raymond Kurzweil – pozwoli ludziom przekroczyć granice biologii? A może zbliżamy się do punktu zwrotnego, w którym odrzucimy, a następnie świadomie z(re)definiujemy rolę technologii w rozwoju społeczeństw współczesnych?

Celem konferencji „Społeczeństwo – realne czy wirtualne?” jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania towarzyszące złożonym zmianom społecznym stymulowanym wielowymiarowym rozwojem technologicznym, w tym między innymi:

 • Jakie są społeczne konsekwencje korzystania z nowych technologii komunikacyjnych?
 • Jakim wyzwaniem jest rozwój technologiczny dla współczesnych nauk społecznych i humanistycznych?
 • W jaki sposób w dobie Internetu i komunikacji sieciowej istnieje społeczeństwo w sensie struktury determinującej zachowania ludzi?
 • Czy trwająca rewolucja cyfrowa doprowadzi do powstania cyfrowego totalitaryzmu, czy raczej pozwoli zmniejszać nierówności społeczne?
 • Jak badać obiekty społeczne symultanicznie zaangażowane w relacje online i offline?
 • Jaka jest rola nauki wobec zagrożeń społecznych wynikających z niekontrolowanej ekspansji technologii informacyjno-komunikacyjnych?

Organizator

Instytut Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 4
20-031 Lublin

  Aktualności

  Data dodania
  21 maja 2019